POZNAJ MAŁGOSIĘ

„Warto uświadomić sobie, że odporność jest umiejętnością nabytą, która systematycznie rozwijana pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby jakie mamy w sobie i wokół nas po to aby wygrywać z wyzwaniami i przeciwnościami losu”

Małgosia Tomasik

MAŁGORZATA TOMASIK

Szkoleniowiec, mentor, ekspert w zarządzaniu potencjałem ludzkim

Małgosia jest ekspertem od spraw zasobów ludzkich z ponad dwudziestoletnią praktyką w tym zawodzie. Rozwijała i wdrażała rozwiązania i programy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Posiada szerokie doświadczenia praktyczne i sukcesy w pracy nad zachowaniem w organizacjach w tym kulturą i wdrożeniem zmian, zaangażowaniem pracowników, satysfakcją zawodową czy rozwojem. Zajmowała się także z sukcesem komunikacją wewnętrzną w firmach, negocjacjami ze związkami zawodowymi (Grupa Orlen) czy pozycjonowaniem firmy jako pracodawcy z wyboru. Jej największą pasją w zarządzaniu zasobami ludzkimi zawsze było pozyskiwanie odpowiednich talentów i kompetencji do organizacji, wspieranie ich rozwoju zawodowego a także ich późniejszej pracy jako liderów rozwijających zespoły i organizacje w Polsce i za granicą.

Małgosia zarządzała zespołami HR takich firm konsultingowych jak Arthur Andersen czy EY oraz Grupy Orlen. Pracowała w zespołach opracowujących globalne rozwiązania (np. uczestnicząc w pracach zespołu przygotowującego globalną strategię HR-ową firmy Arthur Andersen wraz z naukowcami z Wharton Business School). Była zaangażowana w przygotowanie i prowadzenie szkoleń w globalnych centrach szkoleniowych Arthur Andersen w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Przez ostatnie lata w ramach rozszerzania swoich zainteresowań zawodowych pracowała m.in. nad rozwijaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii wspierających komunikację wewnętrzną dla firm czy rozwojem specjalizacji Zarządzanie Potencjałem Ludzkim na kierunku Zarządzanie i Przywództwo na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Współpracuje też z Uniwersytetem Warszawskim.

Małgosia z pasją podróżuje do najdalszych zakątków świata, interesuje się operą, uprawia żeglarstwo. Intensywnie pracuje wolontarystycznie i charytatywnie.

MAŁGOSIA – CIEKAWOSTKI
PASJONATKA KULTURY I OPERY

Kultura organizacyjna:
Z sukcesem wdrażała i rozwijała rozwiązania wspierające kulturę organizacyjną m.in. firmy Arthur Andersen w Polsce opartą na zaufaniu i “integrity” a także pozycjonowaniu firmy jako pracodawcy z wyboru. Docenianego zarówno przez pracowników, jak i środowisko zewnętrzne.
Opera:
Zdarza się, że ogląda a raczej wysłuchuje ponad dwadzieścia oper rocznie zarówno w kraju jak i za granicą, podróżując od Mediolanu po Sydney.
Kultura odległych zakątków świata:
Pasję do podróżowania łączy z poznawaniem kultury krajów, które zwiedza. Latami kultywuje międzykulturowe przyjaźnie wzmacniając je spotkaniami od Ameryki Południowej poprzez Bliski Wschód, Azję czy Australię.

MAŁGOSIA TOMASIK
NAUCZYCIEL I INSPIRATOR

Nie jest w stanie zliczyć godzin przepracowanych na nauczaniu czy mentorowaniu zwłaszcza, że jednocześnie inspirowała młodych ludzi do uprawiania żeglarstwa, tańca, podróżowania po świecie, poznawania obcych kultur, zakładania własnych biznesów czy uprawiania nowych zawodów stosunkowo dalekich od ich akademickiego wykształcenia.

MAŁGOSIA TOMASIK
SPOŁECZNIK

Pracuje dużo wolontarystycznie i charytatywnie często przedkładając tę pracę nad inne zajęcia. Największą satysfakcję sprawia jej praca z młodzieżą i dziećmi.

MAŁGOSIA TOMASIK
ZWOLENNIK ZMIAN

Opuściła swój ukochany Śląsk i przyjechała do Warszawy bo zaintrygował ją kolejny, zupełnie nowy zawód, którego nauczyła się jako jedna z pierwszych osób w Polsce. Choć zmiana zawodów i środowisk pracy nie zawsze kończyła się sukcesem (np. wdrażanie nowoczesnych technologii) ale dzięki otwartości na nowe możliwości miała możliwość poznać nowe środowiska, rozszerzyć wiedzę i kompetencje.

WZMOCNIJ SIEBIE, SWÓJ ZESPÓŁ I ORGANIZACJE DZIĘKI ENERGICZNIEJ!

Skontaktuj się z nami