PRZYKŁADOWE WARSZTATY

Wszystkie spotkania i warsztaty są dopasowane do konkretnych potrzeb zespołów i organizacji naszych klientów.

Koncepcja ENERGICZNIEJ opiera się na najnowszych osiągnięciach naukowych (w tym z neurobiologii i neuroekonomii) takich amerykańskich uniwersytetów jak Harvard, Penn czy UCLA oraz praktycznych zastosowań tych rozwiązań stosowanych np. w amerykańskiej armii.
Warsztaty są mocno osadzone w praktyce biznesu i wykorzystują nie tylko własne doświadczenia biznesowe prowadzących ale także ich doświadczenia z pracy z multikulturowymi i międzynarodowymi zespołami oraz liderami.

Najczęściej prowadzone warsztaty:

Uczestnicy, korporacyjni liderzy i talenty reprezentujący lokalne i międzynarodowe zespoły pracują nad zagadnieniami rozwijanymi szerzej w zależności od potrzeb danego zespołu:

 • Budowaniem fizycznej, mentalnej, emocjonalnej oraz społecznej energii własnej i zespołów, zobacz: ISTOTA ENERGII
 • Zarządzaniem energią komunikacji, zobacz: ENERGIA NARRACJI I KOMUNIKACJI
 • Generowaniem energii zaangażowania, zobacz: ENERGIA ZAANGAŻOWANIA
 • Rozwijaniem kompetencji autentycznego lidera, zobacz: AUTENTYCZNY, WRAŻLIWY I ENERGICZNY LIDER
 • Budowaniem odporności indywidualnej, zespołowej i całej organizacji po to aby z sukcesem radzić sobie z wyzwaniami i przeciwnościami zawodowymi i życiowymi, zobacz: ENERGIA ROZWOJU
 • Osiąganiem najlepszych wyników przy wykorzystaniu dostępnych zasobów,
 • Efektywnym wykorzystaniem wiedzy do budowania “business well-being”.

w zależności od potrzeb zespołowych ROZWIJANE SĄ PONIŻSZE ZAGADNIENIA 

ISTOTA ENERGII

„Człowiek z wyższą energią zawsze wygrywa”

Matt Domogała

Rozumienie znaczenia naszej energii zarówno fizycznej, umysłowej, emocjonalnej jak i społecznej, to podstawa w budowaniu naszej odporności, naszych relacji a co za tym idzie naszej przyszłości. Bez niej nawet najlepiej zdefiniowane cele czy najbardziej przemyślane rozwiązania są trudne do zrealizowania. Tym bardziej, że żyjemy w czasach największego kryzysu energetycznego, który dotyka nas osobiście. Zwiększające się wciąż wobec nas oczekiwania powodują, że nie wystarcza nam czasu, sił i energii na kolejne zadania. Gdy trudno jest zarządzać czasem bo jest on mocno ograniczony, musimy nauczyć się jak zarządzać naszą energią, także po to aby lepiej zarządzać naszymi relacjami z innymi ludźmi. Tego energetycznego paliwa potrzebują nasze zespoły, organizacje oraz nasze rodziny bo sukces nas wszystkich jest napędzany pozytywną energią.
Kiedy lider jest zmęczony jego zespół umiera… Każdy z nas jest liderem bo każdy ma wpływ na innych ludzi wokół siebie.
Uczestnicząc w tym warsztacie uświadamiamy sobie, że musimy stale dbać o ładowanie naszej E bo jesteśmy fizjologicznie zaprojektowani do regularnego jej odnawiania. Uczymy się też nowych zachowań oraz poznajemy narzędzia pomagające nam zarządzać efektywnie naszą energią, świadomie budować i wykorzystywać zasoby oraz potencjał własny oraz zespołu.

„Twoim pierwszym i zasadniczym zadaniem lidera jest naładować swoje własne baterie a potem pomóc aby zagrała energia wszystkich wokół ciebie”

Peter F. Drucker

 

  ENERGIA NARRACJI I KOMUNIKACJI

  W codziennym życiu stale oceniamy otaczającą nas rzeczywistość, relacje międzyludzkie, wyzwania życiowe czy zawodowe, itp. Oceny przybierają formę narracji, która jest wypadkową emocji jakie odczuwamy stosownie do przeżywanych sytuacji. Dla optymalnego funkcjonowania zarówno każdego z nas jak i zespołów, w których funkcjonujemy, ważne jest wykorzystanie adaptacyjnych funkcji pozytywnych emocji. Pozytywna i energetyzująca rozmowa z samym sobą zwiększa elastyczność myślenia i pobudza kreatywność: rodzi mniej typowe skojarzenia i wpływa na niestandardowe myślenie. Pozwala nam w budujący i wspierający nas sposób wyjaśnić nasz stosunek do negatywnej sytuacji – uwolnić od winy czy przekonań, wierzyć w pozytywną zmianę czy nie uogólniać znaczenia danej sytuacji.
  Ten warsztat omawia strategie samoregulacji nastroju, pomaga wypracować właściwą narrację w odniesieniu do sytuacji osobistych czy zawodowych oraz wyposaża w pomocne i niezwykle uniwersalne narzędzia do codziennego wykorzystania.

  ENERGIA ZAANGAŻOWANIA

  Efektywne i emocjonalne zaangażowanie daje nam “drive”. Właściwie kieruje naszą energią na wielu płaszczyznach a tym samym wpływa także na energię osób wokół nas. Energia jest źródłem naszego zaangażowania, za które jesteśmy sami odpowiedzialni. Wzmacniamy ją poprzez kierowanie naszej uwagi na właściwe tory, dbanie o własną odporność, kondycję fizyczną oraz zaangażowanie w budowanie relacji z innymi – budowanie emocjonalnych więzi i odczuwanie wdzięczności. Najwięcej energii czerpiemy z pozytywnych emocji, które doświadczamy w kontaktach z innymi, bo zaangażowanie rodzi się w sercu nie w umyśle.

  Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak efektywnie pracować nad własną energią i uwagą aby angażować siebie i innych do efektywnego i satysfakcjonującego działania.

  AUTENTYCZNY, WRAŻLIWY I ENERGICZNY LIDER

  „Aby być wielkim liderem, stań się najpierw dobrym człowiekiem.”
  Robin S. Sharma, “Lider bez tytułu”

  „Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi i organizacją”
  Peter F. Drucker

  Każdy z nas może być liderem bez tytułu, bez względu na swój status społeczny, sytuację rodzinną, pozycję w firmie czy zajmowane stanowisko. Wystarczy, że swoim działaniem czy słowem pozytywnie wpływa na ludzi. Jest autentyczny, ma kontrolę nad własnymi emocjami, a jego słowami i czynami kierują mocno zdefiniowane wartości, w które wierzy i którymi kieruje się na co dzień. Jego myśli, mowa i uczucia są spójne z działaniem. Promując silną kulturę zaufania i szacunku w swoim kręgu znajomych czy zespole, łatwo mu zaangażować innych wokół pomysłów i zadań. Jest przywódcą, który kieruje się sercem, pokazuje swoje emocje, do którego inni chętnie przychodzą po radę i wsparcie. Koncentruje się na swoim celu, buduje efektywne relacje i zespoły. Reaguje oraz pozytywnie i energicznie wpływa na zmieniające się sytuacje w swoim środowisku.
  Warsztat skierowany do osób, które aspirują do roli lidera i które pracują nad rozwojem swoich umiejętności i wiedzy aby pełnić rolę autentycznego lidera, inspirować i pozytywnie angażować innych.

  ENERGIA ROZWOJU

  „To co za nami i to co przed nami niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas”
  Ralph Waldo Emerson

  „Nieważne skąd pochodzisz. Ważne dokąd zmierzasz”
  Brian Tracy

  Umiejętność korzystania z własnych zasobów w pokonywaniu przeszkód i wyzwań pozwala nam twórczo radzić sobie z przeciwnościami losu. Nie tylko pokonywać trudności ale wzmacniać się i rozwijać. Odważnie i proaktywnie podchodzić do zmian w naszym życiu, wierzyć w ich potrzebę i sens oraz prezentować przekonanie, iż poprzez swoje działania możemy kreować naszą przyszłość. By osiągać swoje cele warto sięgnąć po pomoc i zachętę ze strony innych oraz kontrolować nasze emocje i uczucia po to aby były zgodne z naszym sposobem myśleniem o sobie samym.

  Warsztat ma za zadanie “oswoić” nasze podejście do zmiany zarówno w kontekście osobistym jak i zespołowym. Pozwala zrozumieć proces zmiany i pokazuje jakie są konieczne czynniki aby ją dokonać. Pokazuje, że zmiana jest częścią życia i wymaga wdrożenia odpowiedniego sposobu myślenia oraz odpowiednich działań, które mogą być wypracowane przez każdego z nas.

  SYNERGIA MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ ENERGII W BIZNESIE

  „Zastanówmy się jak było 200 lat temu, ten sam potencjał i ta sama energia. A ostatnio, w krótkim okresie, z punktu widzenia doświadczeń ludzkości, świat się przeobraził. Nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi, nie dlatego, że ciężej pracujemy, ale z powodu potencjału. I ta gra jeszcze długo będzie się toczyć. Jest znacznie lepiej kiedy uczestniczy w niej druga połowa.”
  Warren Buffet, Most Powerful Women Summit, 2009

  Jak pokazują badania, organizacje, które wykorzystują potencjał tkwiący w połączonym przywództwie mężczyzn i kobiet, są bardziej innowacyjne i uzyskują lepsze rezultaty. Choć coraz więcej się mówi o potrzebie synergii męskiej i żeńskiej energii w biznesie, w praktyce niewiele organizacji znajduje rozwiązania aby wykorzystać i zintegrować tę różnorodną wiedzę, doświadczenia, style i zachowania dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.

  W trakcie naszego warsztatu sięgniemy po przykłady z najlepszych praktyk biznesowych na świecie oraz własne doświadczenia w budowaniu karier zawodowych. Zastanowimy się dlaczego kobiety “wykruszają się w drodze na szczyt”. Jakie wewnętrzne ograniczenia ich blokują a czego nie zapewniają im organizacje i społeczeństwo. Poszukamy rozwiązań umożliwiających organizacjom tworzenie kultury zaangażowania i wykorzystania synergii męskiej i żeńskiej energii w biznesie.

  „68 proc. kobiet i 67 proc. mężczyzn chciałoby awansować na kolejny szczebel kariery zawodowej. Co więcej, 48 proc. kobiet aspiruje do stanowiska członka zarządu w porównaniu z 44 proc. mężczyzn. Jednak tylko 25 proc. kobiet i aż 42 proc. mężczyzn wierzy, że swój cel osiągnie.”
  Badanie McKinsey, 2017

  WZMOCNIJ SIEBIE, SWÓJ ZESPÓŁ I ORGANIZACJE DZIĘKI ENERGICZNIEJ!

  Skontaktuj się z nami