WARSZTATY „ENERGICZNIEJ”

Wszystkie spotkania i warsztaty są dopasowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów, ich liderów oraz zespołów.

Warsztaty „Energiczniej”

Wszystkie spotkania i warsztaty są dopasowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów, ich liderów oraz zespołów.

Warsztat I CAN prezentuje autorską koncepcję ENERGICZNIEJ oraz model
I CAN, który wspiera długoterminowy i satysfakcjonujący rozwój osobisty i zawodowy zarówno osób indywidualnych jak i całych zespołów.

Warsztat “BEE” A LEADER. Jak być charyzmatycznym i skutecznym liderem przedstawia uniwersalną formułę ważną zarówno dla doświadczonych liderów jak i aspirujących do tej roli. Formuła ta zawiera trzy kluczowe atrybuty typowe dla najbardziej charyzmatycznych, skutecznych i odpornych liderów pozwalajace im budowac zaangażowane i odporne zespoły.

Warsztat Integracyjne przywództwo. Synergia męskiej i żeńskiej energii w biznesie prezentuje jak budować kulturę umożliwiającą każdej organizacji w pełni wykorzystać potencjał swoich zespołów. Kultura ta wpływa na osiąganie przewagi konkurencyjnej oraz końcowy wynik finansowy organizacji.

Warsztat Jak budować odporność sprzedawcy nadaje nowy wymiar pojęciu sprzedaży oraz umożliwia zapoznanie się z najważniejszą umiejętnością konieczną do osiągania sukcesu w sprzedaży. Ta unikalna umiejętność pozwala każdemu w pełni wykorzystać posiadane już umiejętności, doświadczenie i wiedzę oraz osiągać lepsze i trwalsze rezultaty.

Warsztaty są mocno osadzone w praktyce biznesu. Wykorzystują nie tylko własne doświadczenia biznesowe prowadzących ale także ich doświadczenia z pracy z multikulturowymi i międzynarodowymi zespołami oraz ich liderami.

Koncepcja ENERGICZNIEJ opiera się na najnowszych osiągnięciach naukowych (w tym z neurobiologii i neuronauki) takich amerykańskich uniwersytetów jak Harvard, Penn czy UCLA oraz praktycznych zastosowań tych rozwiązań stosowanych zarówno w biznesie jak i w innych organizacjach w tym także np. w amerykańskiej armii.